Tên:

Mật khẩu:

Tour - Đảo 

Sắp xếp theo
 • Cham Island Tour

  Cham Island Hoi An

  TOUR ITINERARY: 8:00 - 8:30: Pick up from hotel in Hoi An. 8:30 - 9:00    Relax & enjoy the beautiful landscape on the speed boat to Cham Island. 9:00 - 10:00 Visit Bai Lang Fishing Village, Hai Tang Pagoda.

  Thông tin

  Bầu chọn: 6 lượt bầu

  Phản hồi: 0 phản hồi

  15

  VNĐ